پایگاه تابستانی فکرانه

فعالیتهای مجازی و آموزش و یادگیری 

سلام بچه ها ، دبستان فرشتگان آسمانی در نظر دارد که در صفحه اینستاگرام مدرسه فعالیتهای مجازی و آموزش های پر محتوایی را برای شما برگزار نماید. 

پس زودتر صفحه اینستاگرام مدرسه را دنبال کنید و از اخبار به روز دبستان آگاه شوید. 

راستی بچه ها به دخترای فعال و بهترین فعالیت ها جوایز فوق العاده ای داده می شود ؛ پس زود دست به کار بشید. 

گزارش تصویری