مناسبت ها

پیش دبستان و دبستان هوشمند دخترانه غیر دولتی فرشتگان آسمانی

آینده در اختیار کسانی است که در لحظه تصمیم گیری و انتخابی درست دارند ،

برای رسیدن به هدف خود تلاش می کنند و از راهنمایی افراد باتجربه بهره می گیرند.

بالهای فرشتگان خود را برای پرواز در آسمان دانش به ما بسپارید

وب سایت دیگر دبستان فرشتگان آسمانی : www.Feteshtegan7.ir

ادامه ...
پیش دبستان و دبستان هوشمند دخترانه غیر دولتی فرشتگان آسمانی

اخبار

مقالات

برنامه مهارتهای زندگی مشتمل بر چندین مهارت اصلی و اساسی هستند که عبارتند از: -توانایی آگاهی از خود . -توانایی تصمیم گیری. -توانایی برقراری...

بیشتر