جشن نوروزی 1401

در پایان اسفندماه 1400 جشن نوروزی به همراه گروه نمایشی عمو زنجیرباف در مدرسه برگزار شد .

در این جشن با چیدن سفره هفت سین وارج نهادن به فرهنگ وسنت ایرانی دانش آموزان درکنار معلمان وکادر مدرسه روز شاد و خاطره انگیزی را سپری کردند.

بهار که از راه می‌رسد

جوانه سر می‌زند، شکوفه می شکفد

باران نم‌نم می بارد آسمان نفس می کشد

بهار که از راه می‌رسد

زمین سبز می‌شود بلبل نغمه خوان می‌شود

روز نو می‌شود سال نکو می‌شود

گزارش تصویری