جشن الفبا وپایان سال تحصیلی

به مناسبت پایان سال و باسوادشدن دختران عزیزمان جشن الفبا برای کلاس اولی ها و جشن فارغ التحصیلی برای دختران پیش دبستانی برگزار گردید.

 

با تمام شدن سال تحصیلی برای کلاس اولی ها آن ها تمام حروف الفبا را یاد می گیرند و می توانند 32 حرف فارسی را بخوانند و بنویسند. این لحظه ای است که آن ها وارد دنیای باسوادها می شوند و به همین دلیل برایشان خاطره انگیز و زیباست. مرسوم است در چنین روزی جشنی به اسم جشن الفبا برایشان می گیرند تا خاطره این روز زیبا تا همیشه همراهشان باقی بماند

گزارش تصویری