جشن شکوفه ها پیش دبستان وکلاس اول 1401

جشن شکوفه ها پیش دبستان وکلاس اول 1401

آغاز سال تحصیلی 1402-1401 را با حضور پر شور نشاط دختران عزیزمان و توکل به خدای بزرگ جشن گرفتیم .
برای نوگل های پیش دبستانی و نوآموزان کلاس اول چشن شکوفه ها و آغز مدرسه برگزار شد .
در این جشن با برنامه های نمایشی وموسیقی روز شادی را در کنار این عزیزان داشتیم.
از خداوندممنان سلامت وموفقیت دخترانمان را خواستاریم . به امید سال تحصیلی پر از دانش وشکوفایی

گزارش تصویری