هفته ملی کودک (حال خوش کودکی ، رنگ خوش زندگی)

جشن روز کودک و میلاد پیامبر اکرم(ص)

همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) در هفته ملی کودک امسال با شعار حال خوش کودکی و رنگ خوش زندگی  در روز چهارشنبه 20 مهرماه 1401 در مدرسه جشنی برگزار شد.
در این جشن دانش آموزان عزیز بادبادک های با شعار هفته ملی کودک  ساختند ودرکنار هم با  بادبادک ها بازی کردند.

گزارش تصویری