انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش‌آموزی، مانوری برای مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در آینده است

در راستای برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی، از میان دانش آموزان علاقه‌مند هرپایه تعدادی برای انتخابات نامزد شده و با تبلیغ در محیط مدرسه در مورد دیدگاه‌ها، نظرات و برنامه‌های خود برای همکلاسی‌هایشان صحبت می‌کنند.

اهداف تشکیل شورای دانش آموزی

  • آماده‌سازی دانش آموزان برای جامعه‌پذیری و تمرین مشاركت اجتماعی
  • ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری و تمرین كار تیمی
  • استفاده از توانمندی‌های مختلف دانش آموزان به عنوان منابع انسانی در اجرای برنامه‌ها
  • ایجاد حس رقابت بین كلاس‌ها در امر مشاركت در كارهای مدرسه
  • كاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف مدرسه از دید دانش آموزان با گرفتن بازخورد از آنا
  • مشارکت در شناخت نیازهای روزانه دانش آموزان، ایده‌یابی و تصمیم‌گیری برای رفع آن‌ها
  • مشارکت در جمع‌آوری تجارب دیگران
  • تقویت بنیه اندیشه‌ورزی دانش آموزان
  • هم‌سو سازی دانش آموزان با سیاست‌های مدیریت مدارس

گزارش تصویری