جشن عدد 100

جشن 100 مبارک

 آموزگاران عزیزمان در کلاس دوم زنبق 1 و2 به همراه اولیا محترم تدارک جشن به یاد ماندنی برای تشویق وایجاد علاقمندی درس ریاضی برگزار کردند.
در این مراسم  یادگیری اعداد 3 رقمی را با عنوان تولد عدد100 در کنار هم جشن گرفتند.