اقدامات پیشگیرانه مدرسه برای مبارزه با کویید 19 یا ویروس کرونا

به منظور پیشگیری از کرونا ویروس باهمکاری نیروهای خدماتی و با نظارت مدیریت دبستان روز دوشنبه مورخ 5 اسفندماه تمامی فضاهای داخلی کلاس ها ، نیمکت ها ، درب و دستگیره ها ، شیرآلات و سرویس های بهداشتی دانش آموزان ضدعفونی گردید .

 

ضدعفونی و گندزدایی تمامی سطوح و دیوارها و سرویس های بهداشتی مدرسه براساس بخشنامه آموزش و پرورش

گزارش تصویری