جلسه معارفه مدیریت و آموزگارن دبستان با اولیادر سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جلسه معارفه همکاران دبستان با اولیای محترم

جلسه معارفه همکاران دبستان فرشتگان آسمانی در شهریور ماه 1400  با هدف :
آشنایی بیشتر معلمان با اولیا
نحوه همراهی اولیا با دانش آموزان عزیز و معلمان
قوانین کلاس های آموزشی(مجازی)
نحوه برگزاری کلاس ها
 برگزار گردید.

گزارش تصویری