جشن قرآن کلاس اولی ها مهرماه1400

جشن  قرآن در کلاس های اول شقایق یک ودو  

آشنایی و انس دانش آموزان با قرآن کریم، ایجاد جذابیت و خاطره خوش برای آغاز آموزش قرآن دانش آموزان به عنوان مهمترین و

اصلی ترین کتاب ، توجه دادن همه دست اندرکاران به ویژه معلمان و اولیا به اهداف برنامه درسی قرآن در مدارس و کمک به فضاسازی

قرآنی را مهمترین اهداف جشن قرآن عنوان کرده اند.

مهرماه 1400  

 

گزارش تصویری