جشن صدگان  کلاس زنبق 1

نظر شما عزیزان رو به گوشه ایی از مراسم جشن صدگان جلب میکنم 

جشن صدگان

 

این جشن برای ایجاد انگیزه جهت ورود به اموزش اعداد سه رقمی برگزار شد.
 کلاس دوم ،زنبق یک خانم مرحمتی عزیز

گزارش تصویری