بازديد سركار خانم پاشايی مسئول محترم گروههای آموزش ابتدايی منطقه ٧

بازديد سركار خانم پاشايی مسئول محترم گروههای آموزش ابتدايی منطقه ٧

بازديد سركار خانم پاشايی مسئول محترم گروههای آموزش ابتدايی منطقه ٧ از كلاسهای حضوری مدرسه و گفتگويی صميمی با دانش آموزان

گزارش تصویری