جشن عددصد  کلاس زنبق 2

این جشن برای ایجاد انگیزه جهت ورود به آموزش اعداد سه رقمی میباشد .

 

از همه والدین گرامی دخترای  نازنینم هم سپاسگزاریم .

کلاس زنبق  دو خانم فرامرزی عزیز 

این جشن برای ایجاد انگیزه جهت ورود به آموزش اعداد سه رقمی میباشد .

این جشن با همکاری اولیا دانش آموزان در حیاط مدرسه برگزار شد و دانش آموزان به شعر خوانی و شادی برای تولد عدد 100 روز خوشی را در دنیای اعداد و ریاضی سپری کردند. 

گزارش تصویری