آموزش رباتیک

کلاسهای آموزش رباتیک

ساخت ربات مسیریاب هوشمند •

آموزش لحیم کاری ویژه گروه سنی 10 سال به بالا •

آموزش ساخت مکانیزم با چرخدنده ها •

ساخت ربات های جنگجو •

آموزش ساخت ربات های آتش نشان هوشمند •

ساخت ربات کنترل بلوتوثی ویژه گروه سنی 10 سال به بالا •