برگزاری مسابقات ورزشی  المپیاد درون مدرسه ای

مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه

با همراهی معلم ورزش خانم شریعتی  بازی  بین تیم های فوتبال و رقابت شطرنج دختران ورزشکارمان مسابقات المپیاد درون مدرسه ای انجام شد.