جشن چهارشنبه سوری

 جشن چهارشنبه سوری با رعایت پرتکل های بهداشتی و ایمنی در حیاط مدرسه با حضور دانش آموزان و کادر دبستان برگزار شد . آیین این مراسم سنتی به دختران عزیزمان شرح داده شد.