جشن الفباوپایان تحصیلی پیش دبستان 1402

برگزاری جشن الفبا و پایان سال تحصیلی دختران عزیزکلاس اولی و پیش دبستانی

درسالن فرهنگیان منطقه 7 تهران به همراه عمو الیاس جشن و شادی برگزار شد

جشن الفبا و پایان سال تحصیلی

گزارش تصویری